Underhållning och dess olika former, teater

Underhållning och dess olika former, teater

I denna artikel skriver vi om underhållning och dess olika former specifikt om teater.  Bakom den teatrala utvecklingen under 1800-talet, finns en viktig anledning till att teatern ser ut som den gör idag. I hela Europa tog medelklassen under 1800-talet över teatrarna och genomförde förändringar i repertoar, stil och dekor. I de länder som upplevde revolutionära förändringar eller misslyckanden grundades nationella teatrar för att ge uttryck för medelklassens åsikter och värderingar, vars ambitioner i dessa fall sammanföll med en mer allmän rörelse av nationell befrielse. I Västeuropa uppstod ett annat utvecklingsmönster, som varierade avsevärt i varje land men samtliga med kännetecknen av ”realism” på scenen.

Teater under den industriella revolutionen

I England, där den industriella revolutionen var mer avancerad än i de andra europeiska länderna, behövde medelklassen kämpa för sina egna teatrar mot de förankrade kraften i de två patenthusen Drury Lane och Covent Garden, som hade haft ett nästan totalt monopol på dramatisk teater sedan 1660. Så tidigt som 1789 gjordes försök att undvika de lagliga begränsningarna för att bygga nya teatrar. Det var reformförslaget från 1832, etablerade politiska makt och ledde till teaterns lag 1843, som gav London en “fri teater.” Den förväntade översvämningen av nya teaterbyggnader inträffade inte och ingen större teaterbyggnadsutveckling ägde rum under kommande 16 år. Detta beror antagligen på att det redan fanns tillräckligt med olagliga teatrar i drift när lagen antogs. Boulevard-teatrar i Paris upplevde färre problem med att etablera sig. Uppkomsten av medelklassteatern förorsakade nedgången av både patenthusen i London och Comédie-Française – Frankrikes nationella teater. Efter en politisk kamp, ​​särskilt med censur, kapitulerade Comédie-Française

När den nya klassen kom in i teatrarna städades teatrarna upp. Samuel Phelps på Sadler’s Wells Theatre införde publikkontroller som drev ut den gamla publiken. Bancrofts tog över Prince of Wales Theatre.  Under hela 1800-talet växte städer i hela Europa och Nordamerika i storlek, och industricentrum lockade arbetskraft till alla sina fabriker. Arbetarklassens förorter och industristäder skapade sin egen efterfrågan på underhållning, vilket ledde till byggandet av stora teatrar.

I USA skapade teatralsyndikatet stora förmögenheter. Förändringen gav upphov till de kommersiella teatersystemen i West End i London och Broadway i New York City. Tillväxten av resor i allmänhet gjorde det möjligt att öka publikintäkterna under 1900-talet.

Den moderna teatern började omkring 1885 med den yngre generationens revolt mot samhällets materiella orättvisor. De i upproret grundade så kallade oberoende teatrar för att presentera en mer kritisk eller vetenskaplig syn på samhällets funktionssätt eller så kallade konstteatrar för att göra revolt över materialism och för upprättandet av estetiska standarder.  Det var en era som förändrade teatern och invånares inställning till teatern markant. Det var mycket annat intressant som hände under detta decennium men detta var några av de viktigaste tidpunkter. Idag ser det givetvis helt annorlunda ut än då. Men teatern är fortfarande väldigt populär men ersatts allt mer med film och biografen. Vi hoppas att denna artikel varit intressant och att du fått lära dig om hur teatern utvecklats under dom senaste fyrahundra åren.