Underhållning och dess olika former, konserter

Underhållning finns det i en rad olika former. Tack vare dagens teknologi så har andra typer och forum för underhållning skapats fram. Underhållning är en relativ sak och kan betyda en hel del saker. Oftast tänker man kanske på en film, musik, teaterpjäs eller någon annan ”klassisk” underhållning. Men i detta fall så kommer artikeln lägga lite extra tyngd på en av dem mest vanliga underhållningar, konserter.

Konserter är en gammal form av underhållning

En konsert är egentligen ett levande framförande av musik till eller inför en publik. Framträdandet behöver inte alltid vara levande men är oftast det. Konserter är en form av underhållning som man kan datera ända bak till romarriket och förmodligen innan det. Det var naturligtvis inte under samma former som det är idag men redan på 1600-talet började man i dåvarande England, att hålla konserter där olika sångare fick framföra sin musik genom att stå på en större scen. Det var på dem större universiteten som konserter blev vanlig, som exempelvis Cambridge och Oxford. Då var det oftast studenterna som själva framförde musik och an tog dock inte betalt för denna upplevelse. Den första kända konsert där man tog en inträdesavgift var när violinisten John Nister höll sin första konsert och den konserter räknas kanske som den första ”riktiga” konsert. Efter John Nisters konsert öppnade det upp för flera andra musiker och konserter blev något vanligt i England på slutet av 1600-talet.

symfoniorkestrar

På 1800-talet uppkom olika symfoniorkestrar dr man gemensamt med en sångare, i bland inte, höll konserter. I samband med den klassiska musikens storhet så blev konserterna allt fler. Viktigt att påpeka var att dåtidens konserter inte alls hade samma upplägg som dagens vilket är naturligt av flera skäl men det skulle dröja till andra världskriget innan världen fick dem ”moderna” konserterna. Tack vare elen och olika uppfinningar som högtalare, mikrofon och annat såg konserterna nu helt annorlunda ut. Branschen såg också annorlunda ut, tidigare hade musiker oftast väldig svårt att försörja sig men tack vare stora arenor där inträdet blev en stor inkomst så blev allt fler och fler människor artister.

Idag finns det en hel rad olika typer av konserter. Många av dagens artister brukar åka ut på olika turnéer där man håller konserter på flera olika platser. Festivaler är också något väldigt vanligt. Idag är konserter inte bara en musikalisk upplevelse och är också en show där ljus och ljudeffekter är precis lika viktiga som själva artisten eller bandet. På senare tid har allt fler DJs börjat att hålla konserter där an enbart spelar elektronisk musik utan en vokal och är väldigt vanligt på olika festivaler. Band som exempelvis Daft Punk är också en show i sig där fokus inte ligger på någon vokal utan på ljus oh ljud. Konserter kan hållas på olika arenor lite beroende på vad man vill få ut. En akustisk konsert jämför med en rockkonsert kräver helt olika arenor och arrangemang. Konserter är också väldigt vanligt inom den religiösa världen där man kanske främst inom kristendom brukar hålla konserter i kyrkor.